چالشهای منابع انسانی ژاپن

طبق تحقیقی که گری اشرادر Gary Schrader روی کارشناسان ۱۰۰ شرکت ژاپنی در خصوص پیش بینی چالشهای منابع انسانی ژاپن که در سال ۲۰۱۵ با آن مواجه خواهند شد، انجام گردید، نتایج ذیل به دست آمد:

۵۰% کسب استعدادها

۲۸% تعهد، تعلق و نگهداری کارکنان

۲۳% برنامه ریزی (جانشین پروری، نیروی کار، ناهمگونی)

۱۸% آموزش و توسعه

نسبت تقاضا برای نقشها و سمتهای مختلف نیز به صورت ذیل معرفی گردید:

۱۳% کسب استعدادها

۱۰% آموزش

۱۲% عملیات منابع انسانی

۲۱% توسعه سازمانی

۳۳% کارشناس شرکتیار منابع انسانی HR Business Partner

۱۱% مدیر و کارشناس عمومی منابع انسانی

بدین ترتیب بیشترین تقاضا از سوی شرکتها برای سمتهای کارشناس شرکتیار منابع انسانی و توسعه سازمانی وجود دارد که نشان می دهد منابع انسانی بیشتر به سمت استراتژیک شدن حرکت می کند.

چالشهای جذب و استخدام که منابع انسانی با آن مواجه است نیز به ترتیب ذیل ذکر گردید:

۱۸% نداشتن تیم مناسب

۲۸% بودجه ناکافی

۵۰% عدم توانایی پیدا کردن استعدادهای مناسب

۴% عدم توانایی به نگهداری استعدادها

این آمار نشان می دهد نیمی از کارشناسان باور دارند کمبود محرزی در استعدادها وجود دارد.

سه منبع اصلی منابع انسانی برای جذب نیز به ترتیب ذیل ذکر گردید:

۳۹% شرکتهای جستجوی مدیران ارشد Executive Search

جستجوی مدیران ارشد یا Executive Search صنعتی است که فعالیتش تعریف، ارزیابی و استخدام مسئولین ارشد سازمانی، مدیران ارشد اجرایی و سایر سمتهای بالای مدیریتی است.

۱۷% سایتهای کاریابی

۱۷% معرفی

تهیه و ترجمه: مشاوره منابع انسانی رایان راهبرد چابک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top