نرخ خروج خدمت ایران/ جهان

نرخ خروج خدمت کارکنان (Turnover Rate) نسبت تعداد افراد خارج شده از شرکت به متوسط تعداد کل کارکنان شرکت در یک دوره زمانی است که به صورت درصد بیان می شود.

معمولن این نرخ برای دوره های زمانی یکساله اندازه گیری و تحلیل می شود. نرخ خروج به عنوان یکی از معیارهای مهم قضاوت در خصوص موفقیت خط مشی های منابع انسانی شناخته شده است.

تحلیل وضعیت عملکرد کاری افراد خارج شده از شرکت در شناسایی موقعیت فعلی و تصمیم گیری برای تغییر رویکردها نقش مهمی بازی می کند. بدین روش مشخص می شود که آیا به اختیار خود تصمیم به خروج گرفته اند؟ و یا مجبور به ترک شرکت شده اند،

نرخ خروج خدمت به طور معمول به چهار دسته زیر تقسیم می شود:

نرخ خروج اختیاری (Voluntary): شامل نسبت افرادی که با میل خود شرکت را ترک نموده اند.

نرخ خروج اجباری (InVoluntary): که کارمند بنا به تصمیم شرکت مجبور به ترک آن شده است.

نرخ خروج عملیاتی (Functional): زمانی که نیروی کار با عملکرد مناسب، تصمیم به ترک سازمان می گیرد. که می تواند گویای یک ریسک منابع انسانی در سازمان باشد.

نرخ خروج بهسازی (DysFunctional): وقتی است که نیروی کار با عملکرد پایین، شرکت را ترک می کند. این نوع از خروج خدمت اتفاقاً به نفع سازمان بوده و بایستی از آن استقبال شود.

بدیهی است نرخ خروج خدمت بالا اگر شامل افراد با عملکرد مناسب باشد، نشان دهنده ضعف سیستمهای نگهدارنده کارکنان (Retention) در سازمان است. تحلیل نتایج خروج خدمت را می توان با مقایسه در بین واحدهای یک سازمان و یا بین سازمانهای فعال در یک صنعت و یا یک منطقه انجام داد. بدین منظور نیاز به سیستم جمع آوری و ثبت و گزارش داده ها و آمارهای حاصل از بررسی وضعیت کارکنان خواهیم داشت.

آمار نرخ خروج خدمت

در این راستا وب سایت Compensation Force بررسی هایی انجام داده است. این نرخ در بین تمامی صنایع دنیا به طور کلی برابر با ۱۶/۷% (شانزده و هفت دهم درصد) بوده است.  ۱۱/۶% (یازده و شش دهم درصد) از آن به صورت اختیاری بوده است. در این بررسی صنعت توریسم و جهانگردی یکی از صنایعی است که دارای بالاترین نرخ خروج خدمت است. (نرخ ۲۵/۹% ، بیست و پنج و نه دهم درصد که ۱۷/۸% هفده و هشت دهم درصد از آن اختیاری بوده)

شرکت مشاوره مدیریت منابع انسانی مرسر نیز در سال ۲۰۱۵ تحقیق مشابهی در داخل ایران انجام داده که طی آن ۲۶ شرکت و سازمان با بیش از ۲۰۰۰ نفر پاسخگو مورد تحقیق قرار گرفتند. بر این اساس نرخ خروج خدمت اختیاری در بین کل صنایع ایران ۱۲% اعلام شد که نسبت به سال قبل از آن ۱% افزایش داشته است.

مشاوره مدیریت منابع انسانی

رایان راهبرد چابک

مطالب و یادداشت های مرتبط با خروج خدمت:

تکنیک های مصاحبه خروج خدمت

فرآیند خروج خدمت کارکنان

در برابر طوفان خروج خدمت

نرخ خروج خدمت ایران/ جهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top