مهارتهای تسهیلگری منابع انسانی Facilitation Skills

از منابع انسانی انتظار می رود که به جای بر عهده گرفتن فعالیتهایی نظیر سازماندهی و طراحی ساختار، آنالیز و طراحی شغل، ارزیابی و جبران خدمت و پاداش، که اصالتاً مسئولیت مدیر واحد عملیاتی و اجرایی است، آنها را به مالک اصلی آن واگذارده و خود نقش تسهیلگر را بر عهده بگیرد.

در زمان تغییر، فرهنگ را در اولویت اول قرار دهید

در برابر سقوط کسب و کار، بسیاری از رهبران بند کیسه را سفت کرده، کنترل کل سازمان را مستقیماً در دست گرفته و استراتژی را در اولویت قرار می دهند. در هر صورت، همانطور که در کلام معروف پیتر دراکر هم آمده است، “فرهنگ، استراتژی را به عنوان صبحانه می خورد”. برای درست کردن سازمانی […]

بازخوردهای ساندویچی در مرور عملکرد کارکنان

مدیریت عملکرد به دنبال بهبود عملکرد و توسعه کارکنان به حد پتانسیلشان و مشخص کردن مشکلات رفتاری به روشی سازنده و حرفه ای است. اما چگونه می توان یک جلسه مرور عملکرد که می تواند شامل اخباری ناخوشایند برای کارمند باشد را به خوبی برگزار کرد؟ مرور عملکرد می تواند یک وظیفه هراس انگیز مدیریتی […]

سه راه برای دریافت و ارسال اخبار ناگوار

دریافت اخبار ناگوار خوشایند نیست. ارسال این اخبار هم همینطور است. در هر زمینه ای که مشغول باشید، در اینجا به ذکر سه نکته برای بررسی و ارسال اخبار ناگوار می پردازیم. ۱- همیشه این اخبار را به هنگام منتقل کنید. ویژگی شگفت کنندگی را با نقل این اخبار در اسرع وقت از بین ببرید. […]

گوش دادن بدون واکنش

گوش دادن سخت تر از صحبت کردن است. حتی بهترین شنونده ها هم گاهی مجبورند زبانشان را برای جلوگیری از واکنش، مداخله و کمک به کسی که صحبت می کند، گاز بگیرند. [ برای مذاکره موفق ] در اینجا چند راه که از طریق آن می توانید به درستی گوش کنید ذکر می شود. از […]

سازمانتان را از ناکارآیی ای میل برهانید

یک صندوق ورودی ایمیل که پر شده باشد، در بهترین حالت آزار دهنده و در بدترین حالت نیز مخل زمان و از بین برنده کارآیی خواهد بود. اگر به کارکنانتان شک دارید که از این رسانه ارتباطی به بهترین نحو استفاده می کنند یا خیر، یک بازرسی ایمیل ترتیب دهید. در زمان مرور، از کارکنانتان […]

Scroll to top