پارادوکس سیمسون در پرداختهای عملکردی

پارادوکس سیمسون (Simpson) (جبران خدمت عملکرد)

جبران خدمت عملکرد : (آموزش منابع انسانی  و مشاور منابع انسانی و ارائه شرح شغل و شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

یک پارادوکس آماری است (جبران خدمت عملکرد)

که طی آن، روندهای مشاهده شده در چند گروه وقتی که گروهها با هم ترکیب می شوند، برعکس می شود.

این پارادوکس به راحتی می تواند موجب انحراف در محاسبات عملکردی و در نتیجه بی عدالتی در محاسبه و پرداخت پاداش عملکردی شود

اگر به این شیوه پاداش می دهید، حتماً از این پارادوکس و راههای رفع آن آگاه باشید.

به مثال زیر توجه کنید:

شرکتی به کارکنان قسمت مونتاژ بر اساس میزان تولید بدون عیب پاداش می دهد کارمند “الف” در دو دوره متوالی از کارمند “ب” بهتر عمل کرده است و در هر دو دوره پاداش دریافت کرده است ( جدول ۱)

جبران خدمت عملکرد : (آموزش منابع انسانی  و مشاور منابع انسانی و ارائه شرح شغل و شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

اما وقتی که به نتیجه کار هر دو در پایان دو دوره توجه می کنیم، (ستون آخر جدول ۱) متوجه می شویم که کارمند “ب”  بهتر عمل کرده است .

جدول تعداد تولید ( جدول ۲ ) را برای مشخص شدن این پارادوکس ببینید:

جبران خدمت عملکرد : (آموزش منابع انسانی  و مشاور منابع انسانی و ارائه شرح شغل و شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

 

در جدول دوم مشخص است که کارمند “الف” در مجموع ۱۱۰ مونتاژ داشته که از این تعداد ۳۹ مونتاژ (۳۵%) بدون اشتباه بوده و کارمند “ب” در مجموع ۱۱۰ مونتاژ داشته که از این تعداد ۶۱ مورد (۵۵%) بدون اشتباه بوده است؛ واضح است که کارمند “ب” در این بازه موفقتر عمل کرده و مستحق پاداش است. درحالی که نتایج دوره ای عکس این را بیان می کرد.

از این داستان می توان سه درس اخلاقی در جبران خدمت گرفت:

  • اول اینکه تصمیم بگیرید که واقعا بر چه مبنایی می خواهید پاداش دهید. در مثال ذکر شده آیا می خواهید برای هر دوره پاداش دهید یا به مجموع دوره ها و یا هر دو؟
  • دومین نکته این است که وقتی مجموعه های داده ای که اندازه های مختلفی دارند را با هم ترکیب می کنید، به اندازه کافی احتیاط کنید.
  • سوم اینکه به جزئیات داده ها نگاه کنید تا به درستی متوجه شوید که چه اتفاقی در حال وقوع است.
  • جبران خدمت عملکرد : (آموزش منابع انسانی  و مشاور منابع انسانی و ارائه شرح شغل و شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

جبران خدمت عملکرد : (آموزش منابع انسانی  و مشاور منابع انسانی و ارائه شرح شغل و شناسنامه شغلی، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

۹ فعالیت اساسی برای مدیریت مؤثر دورکاری

شناسنامه و شرح شغل مدیر منابع انسانی (۰۰-۳۰۴۰-۱۱)

رهبری اثربخش

دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

مصاحبه با دیو اولریش – رهبران مواظب افرادشان در این همه گیری باشند

شرح شغل مدیر کارخانه صنعتی

نسخه ی به روز از منابع انسانی شرکت یار (HRBP 2.0)

میزان حمایت شرکت های ایرانی از کارراهه

حمایتهای کارراهه ای از کارکنان

روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

About Rayan Rahbord (RRC Ltd)

پرسشنامه دیدگاههای کارکنان

واحد منابع ‎انسانی یا تکنولوژی ‎اطلاعات

ارزیابی اثربخشی در سطح سوم (تغییر رفتار)

بازطراحی واحد منابع انسانی

گزارش بازارسنجی بازار کار ایران ISURVEY

رویارویی جلسات و رونوشتها با بهره وری

آمادگی لازم برای حرفه ای شدن SVP

مدرک تحصیلی یا عملکرد و شایستگی؟

رتبه ایران در گزارش سرمایه انسانی ۲۰۱۶ لینکدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top