ویرایش محتوا

عدالت و انصاف در مدیریت منابع انسانی

جان رالز به عنوان یکی از فیلسوفان شناخته شده ی عدالت، توصیه های قابل استفاده ای در این زمینه دارد. او ضمن تأکید بر فراهم کردن فرصت های برابر برای…

توصیه هایی برای جویندگان کارراهه شغلی حرفه ای

افراد حرفه ای و کسانی که می خواهند یک مسیر و کارراهه شغلی حرفه ای را در سطوح مختلف دنبال کنند، لازم دارند به این مسیر به درستی فکر کنند…

اجزای اساسی فرآیند طراحی برنامه کارراهه شغلی

برای پایه گذاری یک برنامه کارراهه شغلی فرآیندی حساب شده لازم است. برخی از مؤلفه ها و اجزا در طراحی برنامه کارراهه شغلی باید درنظر گرفته شوند تا اطمینان دهند…

آموزش کارراهه شغلی

دوره آموزش کارراهه شغلی ( مسیر شغلی ) یا Career Path Plan­ning برنامه ریزی مسیر شغلی است با رویکرد کارراهه دو مسیره (Dual Career Path) که توسط شرکت رایان راهبرد…

برنامه ریزی کارراهه با سبک های نوین

کارراهه ی شغلی قدیمی که بر اساس مفهوم سازمان های بوروکراتیک وبر بنیان گذاشته شده بود و بر اساس آن هر فردی با بالا رفتن از سلسله مراتب در شغلش…

اکتساب استعدادها

اکتساب استعدادها (Tal­ent Acqui­si­tion) بیان گر تعریف و اکتساب و ارزیابی و استخدام کارکنان ماهر در جهت رفع نیازهای سازمان است.

زحمات برنامه ریزی و انتخاب نادرست کارراهه ی شغلی

برنامه ریزی و اجرای کارراهه ی شغلی، اگر قرار باشد به درستی پی گرفته شود، پرهزینه است. به همین مناسبت در برنامه ریزی و انتخاب، دقت بسیار نیاز است

مسئول کارراهه شغلی خود باشید

تاکنون برای خود چه کاری کرده اید؟ بدین معنی که تاکنون به منظور بهبود مهارتهای شخصی خود، ارتقای عملکرد خود و هدایت کارراهه شغلی خود به سمتی که می خواهید،…

دشواری‌های جذب و نگهداشت استعدادها در بازار کار امروز

بررسی دشواری های جذب و نگهداشت استعدادها را برای مدیران منابع انسانی که بناست خط مشی مدیریت استعدادها را جاری کنند، توصیه می کنیم.

گام های برنامه ریزی جانشین پروری

رنامه ریزی جانشین پروری شایستگی ها و فعالیتهای اساسی برای ارزیابی و توسعه و نگهداری خزانه استعدادها (Tal­ent Pool)ی کارکنان را به منظور اطمینان از تداوم رهبری و سرپرستی برای…

میزان حمایت شرکت های ایرانی از کارراهه

کاندیداها و کارکنان، سازمان هایی را که از کارکنان شان در طی مسیر شغلی حمایت می کنند، به سایر سازمانها ترجیح می دهند. این حمایت به شیوه های مختلف و…

پیاده سازی سیستم جانشین پروری

پیاده سازی و بهره گیری از یک برنامه جانشین پروری موفق نیازمند مشارکت تمامی اجزای دخیل در فرآیند است.

جنگ استعدادها، بازیگران ABC

مدیریت استعدادها چیست؟  به اعتقاد موسسه CIPD ، استعداد یا Tal­ent شامل افرادی می شود که با اعمال مستقیم و بی واسطه خود و یا از طریق نشان دادن توان…

دانلود کلیپ مدیریت استعدادها

فرآیند مدیریت استعدادها که در اواخر قرن بیستم برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. در اوایل قرن بیست و یکم با توجه به شرایط پیش آمده برای سازمانها و…

جدول نه خانه ( ۹ خانه) مدیریت استعدادها

ماتریس عملکرد/ توان بالقوه نه خانه ای یا (۹ Box) یکی از ابزارهایی است که در برنامه ریزی جانشین پروری مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. این ابزار می تواند…

کارراهه به مثابه صخره نوردی

کارراهه یا مسیرهای شغلی با همراستا کردن فرایندهای مدیریت استعدادها و برقراری اتصال بین نقش های شغلی، شایستگی های مورد نظر و تجربیات کلیدی، کارکنان را به سمت دستیابی به…

جنگ استعدادها و افزایش دستمزدها

بر کسی پوشیده نیست که به دلیل حضور کاندیداها در فضای کسب استعدادها (Tal­ent acqui­si­tion)، شرکتها در حال رقابت برای جلب و به دست آوردن بهترین استعدادها و نگهداشت آنها…

چالشهای برنامه ریزی نیروی کار

گزارش هی گروپ: برنامه ریزی نیروی کاربه معنی نگهداشتن نیروی کار با روندهای نیروی کار به شدت متغیر نیست. هزینه این اشتباه، هم از نظر درون سازمان و هم از…

مصاحبه با مدیر منابع انسانی گوگل

مصاحبه تخصصی با مدیر عملیات منابع انسانی گوگل

ویژگی های رهبران بالقوه

ویژگی های رهبران بالقوه چیست و سازمانهای امروزی چگونه رهبران بالقوه را مشخص می کنند؟

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است